"Online4Edu" war ein Projekt der Stiftung Digitale Chancen in 2014 - 2016.
Diese Webseite wird nicht weiter aktualisiert. Okay

Projektist

Projekt Online4EDU tutvustab õpetajatele nende igapäevatöös lisandväärtust loovaid veebipõhiseid koostöövahendeid. Partnerid Lätis, Leedust, Saksamaalt, Iirimaalt ning Eestist töötavad välja klassiõppest ja e-õppest koosneva kursuse, mille eesmärgiks on motiveerida ja anda õpetajatele oskused digitaalsete koostöövahendite kasutamiseks igapäevases õppetöös. Veebipõhiste koostöövahendite kasutamine rikastab õpetamist ja õppimist kõigis ainetundides ning aitab õpetajaid uute ja kaasaegsete õppematerjalide leidmisel, loomisel ja jagamisel. Projekti raames loodav koolitus põhineb rahvusvahelise arvutioskuste sertifitseerimisprogrammi ECDL standardil ning valmistab osalejad ECDL testi „Koostöö internetis“ sooritamiseks ja enda oskuste sertifitseerimiseks.

Projekti tegevuste algus on september 2014 ning projekt kestab 2 aastat. Projekti “Online4EDU'' kaasrahastatakse Euroopa Liidu programmi ERASMUS+ raames.

Projekti sihtgrupp

Alg-ja põhikooli õpetajad ning kutsekooli õpetajad, kes soovivad arendada oma IT oskusi.

Projekti põhiväljundid

Projekti eesmärgid saavutatakse läbi mitme etapi. Esmalt töötatakse välja õppekava vastavalt iga riigi vajadustele. Väljatöötatud õppekava pannakse töösse kombineeritud õppe kursuse raames.

  • Et välja selgitada iga partnerriigi õpetajate täpsed vajadused ja erisused viiakse läbi teemakohased küsitlused igas riigis. Küsitluse eesmärgiks on koguda infot õpetajate veebipõhiste koostöövahendite teadmiste ja oskuste kohta.
  • Õppekava töötatakse välja vastavalt küsitluse tulemustele ning ECDL mooduli „Koostöö Internetis“ standardile.
  • Välja töötatud õppekava rakendatakse ja piloteeritakse kombineeritud õppe (blended learning) kursuse raames, mis hõlmab endas kontaktõpet ning e-õpet. Antud kursus valmistab osalejad ette ECDL mooduli „Koostöö Internetis“ sooritamiseks.
  • Vastavalt projekti käigus omandatud kogemusele teavitatakse Euroopat kombineeritud õppe kontseptsioonist.